NZIS Open 12/2022

Zapojte se do sdílení zkušeností v oblasti zdravotnických dat a společně diskutujme náměty pro další rozvoj této v dnešní době velmi rychle a dynamicky se rozvíjející doméně.

Kdy?

Záznam z konference

1

Představujeme národní strategii v oblasti otevřených dat

2

Sdílíme zkušenosti s otevřenými datovými sadami ze zdravotnictví

3

Diskutujeme legislativní aspekty otevřených dat ve zdravotnictví

4

Uvádíme stanoviska expertů z praxe

Blok 1

9:30–11:30

Koncepce otevírání zdravotnických dat a příprava na EHDS
(Evropský prostor pro zdravotní data)

Úvod konference

J. Malina (Úřad vlády ČR) – prezentace ke stažení
Evropský prostor pro zdravotní data

L. Dušek (ÚZIS ČR) – prezentace ke stažení
Koncepce otevírání dat Národního zdravotnického informačního systému

M. Komenda (ÚZIS ČR) – prezentace ke stažení
Aktuální stav otevřených dat ve zdravotnictví a Národní zdravotnický informační portál

R. Domanská (MV ČR) – prezentace ke stažení
Koordinace otevřených dat na národní úrovni

Diskuze

11:30–12:30

Přestávka na oběd

Blok 2

12:30–14:00

Zdravotnická data očima jejich tvůrců
Sdělení v délce 20 minut

R. Chloupková (ÚZIS ČR) – prezentace ke stažení
Datový portál Národního screeningového centra

J. Jírová (ÚZIS ČR) – prezentace ke stažení
Národní registr reprodukčního zdraví

J. Soukupová (ÚZIS ČR) – prezentace ke stažení
Psychiatrická data

M. Komenda (ÚZIS ČR) – prezentace ke stažení
Data NZIP, NRPZS a administrativní data MZ ČR

Diskuze

14:00–14:30

Přestávka na kávu

Blok 3

14:30–16:00

Zdravotnická data v praxi
Sdělení v délce 15 minut

P. Benáček (ÚZIS ČR) – prezentace ke stažení
Vizualizace nad otevřenými daty

M. Vičar / J. Číhal (ÚZIS ČR) – prezentace ke stažení
Na cestě od datového skladu k vizualizacím

J. Stránský (Sprinx Pharma s.r.o.) – prezentace ke stažení
Příklady využití otevřených dat ve farmaceutickém průmyslu

Z. Hála (Královéhradecký kraj) – prezentace ke stažení
Zpracování a vizualizace dat ÚZIS na Datovém portálu Královéhradeckého kraje

M. Rybář (MZ ČR) – prezentace ke stažení
Semi-open data v rámci Portálu ukazatelů kvality Kanceláře zdravotního pojištění

Blok 4

16:00–16:30

Závěrečná diskuze

Záznamy z předchozích konferencí

Organizátoři akce

Kontakt

Martin Komenda

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Předseda programového výboru

E-mail: Martin.Komenda@uzis.cz

Tel.: +420 725 174 940