Základní informace

Kdy

Pátek 13. prosince 2019, 10,00h – 15,00h

1

Představujeme koncepci otevřených dat, informací a znalostí v oblasti zdravotnictví

2

Uvádíme stanoviska expertů ze státního a akademického sektoru

3

Provazujeme Národní zdravotnický informační systém s národní strategií otevřených dat

4

Diskutujeme klíčové legislativní otázky a etické aspekty

Program a prezentace ke stažení

Blok 1

10.00–10.15

Slavnostní otevření konference

10.15–10.30

Koncepce NZIS v oblasti otevřených dat, informací a znalostí

L. Dušek (ÚZIS ČR/MU) - prezentace ke stažení

10.30–10.45

Nová IT infrastruktura pro uvolňování dat NZIS

M. Komenda (ÚZIS ČR/MU) - prezentace ke stažení

10.45–11.00

Národní katalog otevřených dat a propojená data

M. Nečaský (MV/UK) - prezentace ke stažení

11.00–11.15

Otevřená data ve zdravotnictví z právního pohledu

V. Těšitelová (ÚZIS ČR) - prezentace ke stažení, R. Policar (MZ ČR) - prezentace ke stažení

11.15–11.45

Diskuze

Přestávka - 45 min

Blok 2

12.30–12.45

Koncept otevřených dat – české pojetí?

(Smysl a účel otevírání údajů)

V. Zvánovec (ÚOOÚ) - prezentace ke stažení

12.45–13.00

Hackathon veřejné správy

J. Broža (NKÚ) - prezentace ke stažení

13.00–13.15

Otevírání dat v ČSÚ

E. Durník / M. Černý (ČSÚ) - prezentace ke stažení

13.15–13.30

Etický pohled na otevřená data ve zdravotnictví

J. Payne (1. LF UK)

13.30–13.45

Diskuze

Přestávka - 15 min

Blok 3

14.00–14.15

Práce s datovými sadami z pohledu odborných společností – úvodní slovo

V. Adámková (Výbor pro zdravotnictví Parlamentu ČR) - prezentace ke stažení

14.15–14.30

Národní kardiologický informační systém jako model práce s datovými sadami NZIS

M. Táborský (Česká kardiologická společnost) - prezentace ke stažení

14.30–14.45

Otázka zveřejňování dat z pohledu poskytovatele zdravotních služeb: využívejme přínosy a minimalizujme rizika

M. Stiborek (IKEM) - prezentace ke stažení

14.45–15.00

Národní informační systém anesteziologické péče (NISAP) a jeho výstupy generované z datových sad NZIS

V. Černý (Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny) - prezentace ke stažení

15.00–15.30

Moderovaná panelová diskuze

Kontakty

Martin Komenda

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Programový výbor

email: Martin.Komenda@uzis.cz

tel: +420 725 174 940

Vojtěch Bulhart

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Organizační výbor

email: Vojtech.Bulhart@uzis.cz