NZIS Open 04/2022

Zapojte se do sdílení zkušeností v oblasti zdravotnických dat a společně diskutujme náměty pro další rozvoj této v dnešní době velmi rychle a dynamicky se rozvíjející doméně.

Kdy?

1

Představujeme národní strategii v oblasti otevřených dat

2

Sdílíme zkušenosti s otevřenými datovými sadami ze zdravotnictví

3

Diskutujeme legislativní aspekty otevřených dat ve zdravotnictví

4

Uvádíme stanoviska expertů z praxe

Blok 1

9:30–11:00

Otevření konference NZIS Open 04/2022

Kulatý stůl s otevřenými daty s odborníky (Ministerstvo zdravotnicví ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)

Blok 2

11:00–11:30

Zvaná přednáška:
Anna Ludin, Directorate‑General for Communications Networks

11:30–12:30

Přestávka na oběd

Blok 3

12:30–14:30

M. Komenda (ÚZIS ČR) – prezentace ke stažení
Otevřená zdravotnická data: Aktuální stav a výhled do budoucna

J. Jarkovský (ÚZIS ČR) – prezentace ke stažení
Analytická práce při tvorbě otevřených dat

M. Rybář (MZ ČR) – prezentace ke stažení
Semi-open data v rámci Portálu ukazatelů kvality Kanceláře zdravotního pojištění

J. Soukupová (ÚZIS ČR) – prezentace ke stažení
Národní portál psychiatrické péče a otevřená data

O. Májek (ÚZIS ČR) – prezentace ke stažení
Národní screeningové centrum ÚZIS ČR a zpřístupňování dat

A. Pokorná (ÚZIS ČR) – prezentace ke stažení
Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU) – možnosti sdílení informací a odpovídající interpretace dat

Blok 4

14:30–15:00

Závěrečná diskuze

Záznamy z předchozích konferencí

Organizátoři akce

Kontakty

Martin Komenda

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Předseda programového výboru

E-mail: Martin.Komenda@uzis.cz

Tel.: +420 725 174 940

Petra Růžičková

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Organizační výbor

E-mail: Petra.Ruzickova@uzis.cz