Záštitu nad konferencí převzali:

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví ČR
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., pověřená hlavní hygienička ČR
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Organizářoři konference:

Základní informace

Kdy

27. května 2020, 9.00h – 18.00h

Kde

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4
vchod č. 4, sál Panorama

1

Představujeme centrální informační systém infekčních nemocí

2

Otevíráme datové sady v souvislosti s onemocněním COVID-19

3

Analyzujeme a hodnotíme epidemiologickou situaci v České republice

4

Uvádíme stanoviska expertů z praxe

Záznam konference

Program

9.00-9.30

Oficiální zahájení konference

Rážová J., Matic S., Kantor L., Šedo A.

Blok 1

9.30-11.00

Centrální informační systém ISIN, online reporting nad epidemiologickými daty, strategie publikace otevřených dat

Představení funkcionalit nového systému ISIN COVID-19 (ISIN: informační systém infekčních nemocí) a komponent NZIS (Národní zdravotnický informační systém). Publikované a plánované online nástroje a aplikace, datové sady pro centrální a regionální řízení pandemie. Pilotní verze systému pro včasnou lokální indikaci rizik souvisejících s epidemií COVID-19. Strategie publikace otevřených dat dle pravidel zveřejněných na konferenci NZIS Open 2019.

ISIN jako klíčový nástroj pro práci KHS, aktuální řešení lokálních ohnisek nákazy
Rážová J.prezentace ke stažení

Datová a informační základna pro retrospektivní a prediktivní hodnocení epidemie COVID-19
Dušek L.prezentace ke stažení

Online reporting a otevřené datové sady o epidemii COVID-19 v ČR
Komenda M.prezentace ke stažení

Centrální řídící tým COVID-19: Architektura a online nástroje
Šnajdárek P.prezentace ke stažení

Přestávka na kávu - 30 min

Blok 2

11.30-13.00

ISIN v praxi: práce s daty z hlediska potřeb krajských hygienických stanic, laboratoří a dalších institucí

Datová a informační základna pro práci epidemiologů a krajských hygienických stanic, silná a slabá místa ISIN a plán dalšího rozvoje. Využití ISIN pro řešení lokálních a regionálních ohnisek nákazy COVID-19. Rozvoj komponent ISIN pro řízení kapacit testování a pro management indikací, zpracování vzorků a hodnocení výsledků. Online nástroje centrálního řídícího týmu COVID-19.

Ukázky denních výstupů ISIN COVID-19 pro operační řízení opatření proti epidemii
Mužík J.prezentace ke stažení

Systém ISIN COVID-19 a NZIS COVID-19 jako výzva pro elektronizaci zdravotnictví: Moduly pro management laboratorních dat, práci KHS a kooperaci poskytovatelů
Blaha M.prezentace ke stažení

Role SZÚ v systému ISIN, laboratorní diagnostika – role a možnosti
Macková B.prezentace ke stažení

CovIT jako součást nástrojů chytré karantény: Laboratorní informační systém i middleware pro diagnostiku a reportování laboratorních výsledků nemoci COVID-19
Hajdúch M.prezentace ke stažení

Přestávka na oběd - 60 min

Blok 3

14.00-15.00

Vybrané analytické výstupy ISIN COVID-19 a NZIS

Analýza epidemiologických dat s důrazem na hodnocení mortality. Predikce rizika hospitalizací a vážného průběhu onemocnění u pacientů s COVID-19. Ukázky hodnocení dopadu epidemie v profesních kategoriích.

COVID-19 z hlediska medicinské nomenklatury, pravidla pro kódování příčin úmrtí
Zvolský M.prezentace ke stažení

Dosavadní možnosti hodnocení mortality na COVID-19: Národní a mezinárodní data
Daňková Š.prezentace ke stažení

Hodnocení dopadu epidemie dle profesí – metodické aspekty a ukázky výstupů
Žofka J.prezentace ke stažení

Predikce rizika těžkého průběhu nemoci u pacientů s COVID-19
Jarkovský J.prezentace ke stažení

Blok 4

15.00-16.30

Epidemiologické modely a predikce

Příklady dostupných modelů využitelných pro odhadování různých parametrů epidemie COVID-19 a pro simulační hodnocení vlivu různých protiepidemických opatření. Parametry modelu a datové sady pro modelování.

Silné a problematické stránky epidemiologických modelů COVID-19, modely využívané ÚZIS ČR
Májek O.prezentace ke stažení

Významné parametry ovlivňující dynamiku epidemie - model ZSEIAR
Přibylová L.prezentace ke stažení

Prostorový model se třemi věkovými kohortami: retrospektivní analýza intervencí a možné důsledky jejich relaxace
Berec L.prezentace ke stažení

Model M - Cesta k věrnému modelu města
Neruda R.prezentace ke stažení

Přestávka na kávu - 30 min

Blok 5

17.00-18.00

Monitoring intenzivní péče a nástroje pro řízení kritických situací

Nástroje pro hodnocení, plánování a řízení kapacit intenzivní péče (IP) v různých fázích epidemie. Online dispečink intenzivní péče jako nový informační systém umožňující řízení kapacit v reálném čase. Řešení rizik spojených s epidemiemi nakažlivých chorob jako výzva pro elektronizaci zdravotnictví. Kapacity IP v otevřených datových sadách NZIS.

Sledování a predikce potřeb intenzivní lůžkové péče u pacientů s COVID-19: Nové nástroje a první ucelené výsledky v datech
Černý V.prezentace ke stažení

COVID-19: Online dispečink intenzivní péče
Komenda M.prezentace ke stažení

Kontakty

Martin Komenda

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Programový výbor

email: Martin.Komenda@uzis.cz

tel: +420 725 174 940

Vojtěch Bulhart

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Organizační výbor

email: Vojtech.Bulhart@uzis.cz