Registrace a výzva k aktivní účasti na konferenci

Kapacita konference je naplněna

Kdy?

Záštitu nad konferencí převzal:

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

ministr zdravotnictví ČR

1

Představujeme národní strategii v oblasti otevřených dat

2

Sdílíme zkušenosti s otevřenými datovými sadami ze zdravotnictví

3

Diskutujeme legislativní aspekty otevřených dat ve zdravotnictví

4

Uvádíme stanoviska expertů z praxe

Registrace a výzva k aktivní účasti

Prosincová konference NZIS Open 2023 si klade za cíl dát prostor široké komunitě, která se věnuje rozvoji, zpracování a vizualizacím otevřených dat ve zdravotnictví. Proto je možné se přihlásit k aktivní účasti vyplněním krátkého strukturovaného abstraktu, který bude následně vyhodocen a vybrané abstrakty budou prezentovány v rámci tematických bloků.

Kapacita konference je naplněna

Záznam z konference NZIS Open 12/2022

Blok 1

10:00–10:30

Oficiální zahájení konference

V. Válek, L. Dušek, M. Mesršmíd, M. Komenda

Blok 2

10:30–12:00

Koncepce otevřených dat ve zdravotnictví

Garant: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Blok 3

12:00–12:45

Otevřená data ve státní správě

Garant: Digitální a informační agentura ČR

12:45-13:30

Přestávka na oběd

Blok 4

13:30–14:30

Vybrané kapitoly z otevřeného NZIS: Onkologie, kardiologie

Blok 5

14:30–15:30

Vybrané kapitoly z otevřeného NZIS: Očkování, úrazy

15:30-16:00

Přestávka

Blok 6

16:00–17:00

Přihlášené příspěvky

Záznamy z předchozích konferencí

Organizátoři akce

Kontakt

Martin Komenda

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Předseda programového výboru

E-mail: Martin.Komenda@uzis.cz

Tel.: +420 725 174 940

Daniela Schmidtová

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Organizační výbor

E-mail: Daniela.Schmidtova@uzis.cz