NZIS Open 07/2021

Děkujeme všem řečníkům a účastníkům konference za účast.
Záznam z konference můžete shlédnout níže.

Kdy?

1

Představujeme národní strategii v oblasti otevřených dat

2

Sdílíme zkušenosti s otevřenými datovými sadami ze zdravotnictví

3

Diskutujeme legislativní aspekty otevřených dat ve zdravotnictví

4

Uvádíme stanoviska expertů z praxe

Záznam z konference

Pozvánka na konferenci NZIS Open 07/2021

Blok 1

9:00–9:20

Úvodní slovo

Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví ČR
Věra Adámková – IKEM, ČVUT, 1. LF UK
Pavla Svrčinová – hlavní hygienička ČR
Barbora Macková – ředitelka Státního zdravotního ústavu

Blok 2

9:20–10:20

Otevřená data a zdravotnické registry

Ladislav Dušek (ÚZIS ČR) - prezentace ke stažení
Otevíráme Národní zdravotnický informační systém
30 min

Martin Komenda (ÚZIS ČR) - prezentace ke stažení
Koncepce otevírání dat ve zdravotnictví
30 min

10:20–10:40

Přestávka 20 minut

Blok 3

10:40–11:30

Otevřeně o otevřených datech

Michal Kubáň (MV ČR) - prezentace ke stažení
Pohled národního koordinátora otevřených dat
25 min

Vladimíra Těšitelová (ÚZIS ČR) - prezentace ke stažení
Otevřená data ve zdravotnictví z pohledu legislativy
25 min

11:30–11:40

Přestávka 10 minut

Blok 4

11:40–13:30

Data jako podpora pro rozhodování

Petr Šnajdárek, Jan Ryšavý (Armáda ČR) - prezentace ke stažení
Zkušenosti s řízením epidemie prostřednictvím dat
25 min

Vladimír Černý - prezentace ke stažení
Národní dispečink intenzivní péče a jeho data ve službách řízení intenzivní péče během epidemie COVID-19
25 min

Kateřina Blažková (Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje)
- prezentace ke stažení
Krajský pohled na data v době epidemie COVID-19
25 min

Lukáš Nevosád (Jihomoravský kraj) - prezentace ke stažení
Jihomoravský kraj a online nástroje
25 min

13:30–14:00

Přestávka 30 minut

Blok 5

14:00–15:20

COVID-19: Reporty nad otevřenými daty

Petr Panoška, Martin Komenda (ÚZIS ČR) - prezentace ke stažení
Onemocnění aktuálně jako platforma pro prezentaci a sdílení dat
20 min

Jan Cuřín (The MAMA AI) - prezentace ke stažení
Denní COVID-19 reporty připravované automaticky pro všech 6250 obcí v ČR
20 min

Marek Sušický (opendatalab.cz) - prezentace ke stažení
Česká COVID-data - lessons learned
20 min

Jan Mužík (ÚZIS ČR) - prezentace ke stažení
Běžící vakcinace proti COVID-19 v otevřených datech, informačním a datovém servisu
20 min

15:20–15:40

Přestávka 20 minut

Blok 6

15:40–18:00

Reálné použití otevřených dat ve zdravotnictví

Jan Cibulka (Český rozhlas) - prezentace ke stažení
Koho se máme ptát?
20 min

Ondřej Májek (ÚZIS ČR) - prezentace ke stažení
Epidemiologické simulační modely pro hodnocení epidemie COVID-19 otevřené pro odbornou veřejnost: zázemí v podobě otevřených dat a dokumentace
20 min

Leoš Heger (Krajský úřad Královéhradeckého kraje) - prezentace ke stažení
Informace jako nástroj pro manažery ve zdravotnictví
20 min

Filip Cír (Visualito) - prezentace ke stažení
Otevřená data a jejich prezentace na sociálních sítích
20 min

Jan Boček (Český rozhlas) - prezentace ke stažení
Příčiny úmrtí od moru ke covidu: Jak otevřená data pomáhají vysvětlovat složité téma
20 min

Vladimír Kryštof (CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.) - prezentace ke stažení
Ambulance jako významný zdroj dat
20 min

Záznam z konference NZIS & ISIN Open 2020

Organizátoři akce

Kontakty

Martin Komenda

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Předseda programového výboru

E-mail: Martin.Komenda@uzis.cz

Tel.: +420 725 174 940

Vojtěch Bulhart

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Organizační výbor

E-mail: Vojtech.Bulhart@uzis.cz