Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Praze bylo rozhodnuto o zrušení konference NZIS & ISIN Open 09/2020. O případném náhradním termínu Vás budeme informovat. Omlouváme se za komplikace.

Záštitu nad konferencí převzali:

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví ČR
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., hlavní hygienička ČR
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Organizářoři konference:

Základní informace

Kdy

10.–11. 9. 2020 konference zrušena

1

Představujeme data z Národního zdravotnického informačního systému

2

Otevíráme datové sady v souvislosti s onemocněním COVID-19

3

Analyzujeme, modelujeme a hodnotíme epidemiologickou situaci v České republice

4

Uvádíme stanoviska expertů v oblasti intenzivní péče v České republice

5

Vyhodnocujeme pandemii COVID-19 ve vybraných klinických oborech a odbornostech

6

Identifikujeme hlavní odborné a organizační problémy při poskytování zdravotní péče během vyhlášené pandemie

Záznam květnové konference NZIS & ISIN Open 2020

Programový výbor

RNDr. Martin Komenda, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Kontakty

Martin Komenda

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Předseda programového výboru

E-mail: Martin.Komenda@uzis.cz

Tel.: +420 725 174 940

Vojtěch Bulhart

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Organizační výbor

E-mail: Vojtech.Bulhart@uzis.cz